Voči poškodeniu auta živlami je najlepšie sa poistiť

Extrémne výkyvy počasia, ktoré sa v poslednom období nevyhýbajú ani Slovensku, prinášajú aj svoju daň. Škody na majetku a nehmotných veciach stúpajú. Vodiči by mali preto uvažovať o poistení svojich áut proti prírodným živlom.

Je lepšie byť pripravený, ako prekvapený. Povodeň či záplavy, víchrica, krupobitie prichádzajú ako nezvaný hosť a neohlásene. Mnohé oblasti Slovenska už majú, žiaľ, svoje nepríjemné skúsenosti so silou prírodných živlov, ktoré ohrozujú vozidlá zaparkované pred domom, ale aj v garáži. Prívalové dažde a náhle zmeny počasia sa totiž nepýtajú, či máte auto poistené alebo nie.

flood-63832

O akých živloch sa hovorí

Keď je reč o poistení auta proti živlom, zvyčajne sa hovorí o poistení proti poškodeniu alebo zničeniu automobilu nielen v prípade záplav, víchrice, krupobitia a povodne, ale aj v prípade požiaru alebo výbuchu, pádu alebo nárazu iných predmetov. Rovnako sa v prípade poistenia za prírodné živly počíta zosuv kamenia, pôdy a lavíny, zrútenie skál alebo tlak snehu.

Vám sa to stať nemôže?

Koľkí z vás si už povedali, že potreba poistenia proti prírodným živlom sa ho netýka. Tak, ako sa nebezpečenstvo skrýva na cestách, rovnako vás môže postihnúť aj vtedy, keď máte vaše vozidlo bezpečne zaparkované.

Prírodné živly sa nedajú naplánovať. Najmä v letnom období pri náhlom teplotnom rozdiele hrozia záplavy a prívalové dažde. Mnoho z dovolenkárov vyhľadáva v lete turistiku v lese a na úpätí vrchov, kde hrozia zosuvy pôdy, v zime, naopak, nečakaný zosuv snehu.

Poistenie proti živlom nie je súčasťou PZP

Je potrebné uvedomiť si, že poistenie proti živlom nie je súčasťou povinného zmluvného poistenia (PZP). Laicky označované zákonná poistka, ktorej uzatvorenie vyplýva zo zákona, pokrýva škody na zdraví a náklady, ktoré vzniknú pri usmrtení osôb, rovnako zastrešuje škody na majetku, ktoré súvisia so zničením alebo poškodením vecí, tiež náklady na ušlý zisk alebo náklady spojené s právnym zastupovaním.

Ochrániť sa pred požiarom, povodňami či zosuvmi pôdy môžu vodiči aj uzatvorením havarijného poistenia alebo jednoducho pripoistením. Vtedy si určujú územnú platnosť poistenia, aj výšku spoluúčasti.

Kde platí poistenie?

Majiteľ vozidla si môže spravidla vybrať, či si zvolí územnú platnosť poistenia proti prírodným živlom len na Slovenskú republiku, alebo bude jeho poistenie platiť v rámci celej Európy. Pri cestovaní na zahraničné dovolenky a za rodinou mimo územia SR sa rozhodne oplatí investovať do prevencie, vďaka ktorej sa nemusíte obávať nepríjemných vybavovačiek v cudzom štáte. Poistenie niektoré poisťovne umožňujú limitovať aj na územnú platnosť Slovenskej a Českej republiky, či Slovenska a Maďarska.

Cena za pocit bezpečia

Široké možnosti poistenia ponúkajú majiteľom vozidiel veľkú flexibilitu pri výbere jednotlivých produktov. Cena pripoistenia proti prírodným živlom k povinnému zákonnému poisteniu závisí od značky automobilu a jeho roku výroby, objemu a výkonu vozidla. Cena poistenia proti živlom sa odvíja aj od veku držiteľa vozidla.

Poistenie proti prírodným živlom si možno vypočítať priamo v pobočke poisťovne alebo jednoducho na internete prostredníctvom online formulára, ktoré majú k dispozícii všetky poisťovne a sprostredkovatelia. Treba mať na pamäti, že v prípade poistnej udalosti sa majiteľ auta spolupodieľa na plnení poistnej udalosti vopred stanovenou čiastkou.

Ako postupovať pri poistnej udalosti

V prípade, že sa vám stane poistná udalosť, je nevyhnutné bezprostredne po záchrane ľudských životov volať svoju poisťovňu. Kým príde zamestnanec poisťovne na obhliadku, odporúča sa odfotiť všetko, čo by neskôr mohlo pomôcť pri objasnení okolností, za ktorých k udalosti prišlo.

Aj fotografie v malom rozlíšení prostredníctvom mobilného telefónu sú osožné. V tomto prípade platí, že čím viac fotiek, tým lepšie, a najmä zo všetkých možných, dostupných uhlov. Poistnú udalosť nahláste poisťovni čo najskôr, až do obhliadky pracovníka poisťovne nič nevyhadzujte a vytvorte si zoznam poškodených častí automobilu. Pri príchode pracovníka z poisťovne budete následne potrebovať doklady od vozidla.

Foto: Ernie Kasper