Tipy a rady pri životnom poistení , ktoré je najvýhodnejšie?

Výber životného poistenia nie je žiadna hračka. Ponuka poisťovacích spoločností je v súčasnej dobe naozaj široká a pre väčšinu z nás je ťažké sa v záplave finančných termínov vôbec vyznať. Uzavretie životnej poistky je pritom pomerne zásadným krokom, ktorý môže významne ovplyvniť život náš i našich blízkych. Ak už sa k uzavretiu životného poistenia odhodláme, rozhodne ho nechceme po pár rokoch opäť rušiť, prípadne prevádzať k inej spoločnosti. Než sa teda rozhodnete pre konkrétnu ponuku, prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky a urobte si jasno vo svojich požiadavkách.

Čo je to životné poistenie?

Najprv je nutné si ujasniť, čo to životné poistenie vlastne je. V najužšom slova zmysle je životné poistenie definované ako poistenie pre prípad smrti poisteného. Iba s touto vlastnosťou by však žiadne životné poistenie v dnešnej konkurencii neobstálo. Poistenie pre prípad smrti poisteného je teda bežne kombinované s rôznymi ďalšími pripoistením vzťahujúcimi sa napríklad na závažné ochorenia či úrazy. Vďaka nim je možné peniaze z poistky čerpať aj v inom prípade, než len pri úmrtí poisteného.

Pre koho je vhodné?

O uzavretí životnej poistky by mal uvažovať každý, na ktorého platu závisí nielen obživa jeho samotného, ​​ale aj ďalších ľudí. Predovšetkým teda ľudia, ktorí majú deti, manželku na materskej dovolenke alebo splácajú hypotéku. Ďalšou kategóriou sú ľudia, ktorí sú často vystavení nejakému riziku, napríklad vďaka ich aktívnemu životnému štýlu alebo zamestnania.

Ako a kedy sa platí poistné?

Poisťovne svojim klientom ponúkajú rôzne varianty frekvencie splácania životného pojistenia. Môžete platiť mesačne, štvrťročne, ale aj ročne. S ročnou platbou potom obvykle býva spojená motivácia zo strany poisťovní vo forme určitých zvýhodnení, pretože sa jedná o zaplatenie pomerne vysokej sumy naraz. Pozor si dajte aj na rôzne poplatky, ktoré nemusia byť na prvý pohľad jasne vidieť. Hoci ako jednotlivé položky väčšinou nepredstavujú vysoké sumy, v súčte už sa môže jednať o celkom dosť peňazí.