Stresujete sa pre peniaze?

Brown leather wallet with money euroStres ľudia bežne používajú v situácii, keď je toho na nich veľa, alebo je výsledok v budúcnosti nejasný. Dá sa v jednoduchosti povedať, že všetko čo je pre nás hrozbou alebo výzvou, spôsobuje stres.

Stres vzniká pôsobením stimulu, ktorý ho spôsobí. Je to pocit, ktorý máme ako reakciu na nejaký podnet.

Jedným z týchto podnetov sú v dnešnej dobe aj financie. Presnejšie povedané ich nedostatok. Vzniká kvôli tomu vyšší krvný tlak, oslabenie imunity, napätie vo svaloch, či sa spomalí tráviaci systém…

Často ľudia siahajú po úveroch, ktoré ale nemusia byť vždy výhodné. Banky sa predbiehajú v tom, aby ich ponuky zneli čo najkrajšie. Ale za skrytými poplatkami za vedenie účtu alebo poskytnutie úveru sa skrývajú nepríjemné prekvapenia, ktoré situáciu nijako nezlepšia. Nájsť v záplave ponúk pôžičku, ktorá by neliala olej do ohňa, je tvrdým orieškom.

Preto si pozrite viaceré ponuky na spotrebný úver, a urobte dôkladný prieskum podmienok za jeho poskytnutie.

Najlepšia obrana je však prevencia. Ak ste sa v minulosti kvôli financiám stresovali, v prvom rade je potrebné si uvedomiť, prečo stres vznikol.

Niektoré príčiny zmeníte len ťažko, napríklad výpoveď v práci, dlhodobá nezamestnanosť.

No bežné príčiny sú aj v nezodpovednom hospodárení domácností a ľudí. Finančná gramotnosť a narábanie s peniazmi sa  bežne neučí na školách. Ak aj áno, nie veľmi prakticky.

Ak by ste si urobili detailnú analýzu toho, na čo všetko míňate, určite by ste našli výdavky, ktoré sú zbytočné a mohli ich ušetriť na neskôr. Na kurzoch time managementu sa učí základná technika, ktorej cieľom je poznačiť si všetky aktivity a dobu ich trvania. Ak sa na zoznam potom ľudia spätne pozrú, často ostávajú v nemom úžase, koľko času premrhali. Nebolo by prekvapením, keby podobné prebudenie zažili ľudia aj po rozanalyzovaní svojich výdavkov.

 

FOTO: © vladstar / Dollar Photo Club