Správny tlak v pneumatikách

Vonku sa citeľne ochladilo a čo nevidieť je tu mráz, preto treba myslieť aj na zimné pneumatiky. No nielen výmena kolies je to, čo by mal vodič pred nehostinnou sezónou skontrolovať. Dnes sa budeme venovať správnemu tlaku v pneumatikách, ktorý je koniec koncov dôležitý v každom ročnom období, a to hneď z niekoľkých dôvodov.

Správne hustenie pneumatík predlžuje životnosť pneumatík, zvyšuje bezpečnosť jazdy a zlepšuje spotrebu paliva. Tlak v pneumatikách sa meria prepočtom množstva napumpovaného vzduchu do pneumatiky a v našich končinách sa vyjadruje najčastejšie v baroch (bar) alebo atmosférach (atm), aj napriek štandardnej SI jednotke Pascal (Pa). Každý výrobca vozidla špecifikuje optimálny tlak pneumatík pre daný model. Vodičovou zodpovednosťou je tieto špecifikácie dodržať a tlak v pneumatikách kontrolovať. Pravidelné a dôkladné testy pneumatík pomôžu predísť nemalým problémom. Sú tri hlavné dôvody, prečo je nesmierne dôležité udržiavať správny tlak v pneumatikách.

novinky-zima2014

Prvým je bezpečnosť – podhustené pneumatiky sa ľahko prehrejú a prehustené zhoršujú ovládateľnosť vozidla počas jazdy.

Druhým dôvodom je ekonomická stránka jazdy – prehustené a podhustené pneumatiky sa rýchlejšie opotrebujú v porovnaní s pneumatikami so správnym hustením a logicky sa im tým skráti životnosť, čo si vyžiada častejšie investície do prezutia automobilu. Vozidlá s podhustenými pneumatikami majú taktiež vyššiu spotrebu paliva z dôvodu väčšieho valivého odporu spôsobeného mäkkou pneumatikou.

Tretím nezanedbateľným dôvodom pre údržbu správneho tlaku v pneumatikách je ochrana prostredia, ktorá v podstate priamo súvisí s prvým a druhým bodom. Produkcia skleníkových plynov, ktorú má na svedomí vyššia spotreba paliva, ale aj znečistenie prostredia, pod ktoré sa podpíše produkcia väčšieho množstva odpadu zo skôr opotrebovaných pneumatík, sú výrazným detailom. 

Je veľmi dôležité, aby sa kontrola hustenia pneumatík konala v cyklických intervaloch, keďže k malým únikom vzduchu dochádza aj pri nových a nepoškodených pneumatikách. Viac vzduchu unikne počas teplejších dní, preto sa aj počas leta odporúča častejšia kontrola. Nikdy však nie po dlhej jazde, keďže sa zahriaty vzduch v pneumatikách vyznačuje vyšším tlakom a skresľuje tak reálny stav. Informácie o správnom tlaku pneumatík odporúčanom výrobcom vozidla nájdete na vnútornom okraji vodičových dverí alebo z vnútornej strany veka palivovej nádrže. Vždy sa uvádzajú dve hodnoty, a to tlak vyžadovaný na prevádzku minimálne zaťaženého vozidla a tá vyššia, ktorá sa aplikuje na maximálne zaťažené vozidlo, pričom sa dôraz kladie hlavne na zadnú nápravu, kde je naložená väčšina záťaže.

Aj keď sú nové autá už povinne vybavené senzormi tlaku v pneumatikách, tie často zaznamenávajú len výrazné odchýlky v tlaku alebo až vyfučanú pneumatiku, preto je aj ďalej dôležitá manuálna kontrola správneho hustenia, čím sa zvýši bezpečnosť a pohodlie jazdy a predĺži životnosť pneumatík. Pokiaľ Vám tlak neustále klesá, chybu môžu spôsobovať aj oceľové disky (alebo iný variant), ktoré sú bežne využívané, no občas môžu vypovedať poslušnosť a dôjde k nekvalitnému tesneniu.

Prajeme veľa pohodových kilometrov a nech Vám to dobre „tlakuje“.

Zdroj: kwik-fit.com

Foto: pneumatiky.sk