Spolupráca moslimov a kresťanov v Afrike

Dennodenný život v Buedu, meste v ďalekej východnej časti štátu Sierra Leone, je založený na typickom vidieckom spôsobe, ako vo väčšine miest v tejto oblasti. Je to tichá, poľnohospodárska oblasť, v ktorej ľudia pracujú na pôde, alebo využívajú blízkosť hranice s Guineou na prevážanie obchodného tovaru. V piatky a nedele bývajú miestna mešita a kostol vždy plné. Sierra Leone, ako aj iné časti Afriky a rozvinutejších častí sveta, využíva náboženstvo ako základ svojej rutiny. Hlavných vodcov viery pozná každý a bývajú rešpektovaní, vypočutí a neraz ovplyvňujú stovky životov. 


V posledných týždňoch tu chodila z domu do domu skupinka dobrovoľníkov, aby doručila správu na záchranu života proti malárií a tiež poučovala ľudí o správnom používaní siete na komáre, ktorú by mal obsahovať každý dom v Sierre Leone. Ľudia nevedeli, že títo dobrovoľníci prekonali veľké vzdialenosti len kvôli tomu, aby ich informovali o nebezpečenstve výskytu malárie. Tento národný program si získal za tri roky 2 milióny ľudí, ktorí už stihli informovať o nebezpečenstve a opatreniach proti malárií takmer tretinu obyvateľstva krajiny.
Program Faith Acts Sierra Leone využíva najmä náboženské komunity na rozšírenie správ do ďalekých miest, kde sa nachádza kostol alebo mešita. Tieto správy nie sú ale nevyhnutne rozširované do nemocníc a lekárskych ambulancií. Sierra Leone môže postrádať predpisy v oblasti verejného zdravia, ale veriaci ľudia to jednoznačne len tak nenechávajú. Program dokazuje, že tieto inštitúcie majú veľký a pozitívny vplyv na zmenu správania. Faith Acts Sierra Leone vyučuje vodcov z rozdielnych náboženstiev pracovať spoločne a zasiahnuť v tomto probléme. Zamestnanci ich učia piatim spôsobom prevencie proti malárií – tie sú potom odovzdané členom zhromaždenia do kostola a mešity, ktorí vykonávajú návštevy v domácnostiach. Zaistia tak, že ľudia pochopia dôvod ich návštev a naučia sa, ako používať siete proti komárom a podobne. Od roku 2011 získal program 680 moslimských a kresťanských vodcov v Sierre Leone na vyškolenie viac ako 16.000 členov ich združenia a dobrovoľníkov v rámci komunity. Táto medzináboženská rada pracuje aj s vládou v Sierra Leone. Nezávislý výskum vykonaný Ipsos MORI ukázal vplyv tohto veľkého úsilia. Zvýšilo sa používanie sietí na komáre. Počet ľudí, ktorí ich nepoužívali sa znížil o polovicu a ľudia vedia s nimi pracovať oveľa efektívnejšie. Symptómy malárie sa ukazujú najmä na deťoch. Rodičia už lepšie chápu, že akonáhle sa objavia symptómy, majú ihneď vyhľadať lekársku pomoc


Výskum Organizácie spojených národov odhadol, že v ďalších desaťročiach sa populácia v 49-tich najmenej rozvinutých krajinách zdvojnásobí (z okolo 900 miliónov obyvateľov v roku 2013 na 1,8 bilióna v roku 2050). Rovnako ako príležitosti, ktoré toto prinášajú, bude v týchto krajinách veľký tlak na existujúcu infraštruktúru. Tento druh rýchlého nárastu obyvateľstva bude tiež viesť k zvýšeniu potreby súdržnosti komunity. Tie budú z tohto dôvodu potrebovať praktické, nákladovo efektívne a udržateľné riešenia. Nemôžu si dovoliť ignorovať už existujúce zdroje alebo infraštruktúru, ktoré môžu pomôcť s rozvojom.  
Keďže dobrovoľníctvo komunít je založené na náboženstve, nie je to až tak drahé. Posledné údaje z UNICEFU v Sierre Leone ukazujú, že distribúcia siete na komáre stojí okolo 6$, čo sú asi 4€. 
V roku 2013 stála sieť na komáre pre každého človeka distribuovaná programom Faith Acts Sierra Leone iba 50 centov. Je to dosť smiešna suma za tak hodnotnú vec.

Ľudia v Sierre Leone sú povestní dobrými vzťahmi medzi islamom a kresťanstvom. Iné krajiny sú plné napätia a práve spolupráca by mohla byť tá správna cesta, ako oslabiť ničivú povesť extrémistov. Spoločné pracovanie by zaistilo, že sociálny kapitál náboženských komunít by bol využitý iným spôsobom. V krajinách, kde je vzťah týchto dvoch náboženstiev oveľa horší, ako napr. Nigéria alebo Stredoafrická republika, by táto práca mohla dať náboženským vodcom spoločný cieľ na spoločnej práci. Uvidíme, ako sa to všetko bude ďalej vyvíjať, no komunita v Sierre Leone je príkladom toho, že kde je snaha, tam je i výsledok. 

Zdroj a foto: livescience.com, bimcbali.com