Skúste pracovné porady, na ktorých sa nesedí!

pracovná porada

Pohyb alebo chôdza počas sedavej práce je trend posledných rokov. Nová štúdia z Washingtonskej univerzity v St. Louis ukazuje, že pracovné porady, na ktorých ľudia nesedia, ale stoja, sú úspešnejšie, efektívnejšie a charakteristické aktívnejšou účasťou zapojených. Pracovisko, ktoré podporovalo porady tohto typu, dosiahlo väčší počet spoluprác medzi zamestnancami a kreatívne nápady pochádzali aj od pasívnych kolegov. Pre potreby dizajnu novej budovy si vedci najali skupinu 214 študentov, ktorých rozdelili do 54 skupín. Úlohou každej skupiny bolo počas 30 minút spolupracovať na zadanom projekte v miestnosti, v ktorej bola biela tabuľa, dva stojany a veľký štvorcový stôl. Kontrolné skupiny mali v okolí stola aj stoličky. Každý účastník mal na ruke monitor fyziologických funkcii, ktorý mal zaznamenať zmeny naznačujúce zvýšenie (alebo zníženie) záujmu a celkovú účasť na riešení problému. Po vyhodnotení výsledkov zistil Dr. Knight, vedúci výskumnej skupiny, že pokiaľ v miestnosti boli stoličky a každý participant mal vlastné miesto, vlastný papier a pero, nedochádzalo k takej miere spolupráce a efektivity, ako keď sa tieto veci zdieľali medzi účastníkmi. Poznamenal, že pokiaľ ľudia stáli, mali tendenciu zhlukovať sa a zmenšovať vlastný priestor, čo ďalej zlepšilo komunikáciu medzi nimi. Veľmi dôležitou pomôckou je aj ohnisko miestnosti, ktoré v tomto prípade predstavovala biela tabuľa, ale v tomto smere štúdia neodhalila nič nové, len potvrdila to, čo je už dlhú dobu známe – „všetci sa pozerajte sem na tabuľu a nečmárajte do zošitov„. 

Autor: Zdeno Levarski

Zdroj: reuters.com, spp.sagepub.com

Foto: cdn.home-designing.com