Preklad kníh, biblie

Zaujala Vás nejaká publikácia natoľko, že by ste si ju chceli preštudovať celú? Nastal ale problém, že zatiaľ nie je k dispozícií v našom jazyku (prípadne v jazyku, ktorý ovládate)? Alebo potrebujete, naopak, preložiť svoju prácu do inej reči? S prekladom kníh od biblie cez romány až po odborné štúdie pomôže aj profesionálna spoločnosť Aspena. Nech sa páči, prečítajte si o nej viac.

111

Nadpriemerné znalosti jazykových disciplín

Pod pojmom „preklad“ sa už klasicky rozumie prevod textu zo zdrojového do cieľového jazyka. No tento proces môže byť vnímaný z viacerých hľadísk. Poznáme preklad automatický, kde je text preložený tak, ako je ponúknutý a potom je to tzv. lokalizácia, kde sa kladie dôraz aj na kultúrnu nadstavbu (vychádza sa zo zvyklostí a daností určitej krajiny). Spoločnosť Aspena kladie dôraz na jazykovú presnosť, faktickú správnosť, ale aj zrozumiteľnosť. Nejde teda iba o mechanické prekladanie viet. Špecializovaný tím disponuje vysokou úrovňou lingvistických znalostí v materinskom i cudzom jazyku. Korekciu realizujú rodení hovorcovia, jazyková správnosť v súlade s odbornosťou prekladu a expresné dodanie tvoria základ firemnej politiky. K dispozícií sú aj súdne overené preklady, grafická úprava a tlač. Vždy je zachovaná jednotnosť terminológie a zákazky sú realizované pomocou CAT nástrojov. Keďže kvalitný preklad nie je doslovne preložený text, prekladatelia, korektori a editori venujú maximálnu pozornosť odbornej presnosti. Dlhoročné skúsenosti s riadením krátkych, expresných, ale aj niekoľkoročných projektov garantujú absolútnu spokojnosť klienta. Všetky procesy sú riadené normou ISO 9001. Kvalita spoločnosti je každoročne preukazovaná obhajobou certifikátu normy EN 15038. Ak je to nutné, profesionáli vedia pracovať na projekte aj 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

Presvedčte sa na vlastné oči

Referencie na preklady odborných publikácií sú k dispozícií pre každého záujemcu na webovej stránke spoločnosti, a teda na aspena.sk. Pri prekladoch kníh je vo veľkej miere využívaný program Trados (podpora jednotnej terminológie). Na podobných projektoch sa podieľa tím zložený z 5-7 prekladateľov, 2-3 korektorov, 2 kontrolórov a projektového manažéra. Spoločnosť má za sebou také projekty ako sú preklady kompletných právnych poriadkov Slovenskej a Českej republiky do anglického a nemeckého jazyka pre spoločnosť Wolters Kluwer ČR, a.s., preklad rozsiahleho školiaceho programu pre zamestnancov Adidas, jazykovú korektúru odborných textov v odbore ošetrovateľstvo v anglickom jazyku pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine – Univerzita Komenského v Bratislave, ale aj mnoho ďalších. Portfólio je naozaj pestré. Najlepšie však urobíte, keď sa o kvalitách spoločnosti Aspena presvedčíte na vlastné oči.

Neustály rozvoj

Skvalitňovanie služieb a neustály rozvoj dosahuje spoločnosť aj prostredníctvom niekoľkých patových zásad. Výsledkom systematického a efektívneho riadenia je konkurencieschopná služba. Zlepšovanie manažmentu kvality vedie zase k pevnému uspokojovaniu potrieb klientov, ale aj zamestnancov a dodávateľov. Zákazníkom z celého sveta je vytvorený obrovský priestor pre vyjadrenie svojich predstáv a očakávaní. Aspena neustále sleduje rozvoj trhu a svoju činnosť prispôsobuje jeho požiadavkám. Pracovníci sú vzdelávaní takpovediac nepretržite a majú presne vymedzenú zodpovednosť či právomoci. Takto sa stáva práca prehľadne riadená, efektívna a dynamická. Široké spektrum jazykových služieb ponúka spoločnosť už 20 rokov. Ide teda o partnera s tradíciou, ktorý však drží krok s modernou dobou a prispôsobuje jej svoju činnosť. Je tiež členom prekladateľských a lokalizačných asociácií ako GALA a ATCSK. Každý zákazník je vnímaný individuálne, osobne a pristupuje sa k nemu s ústretovým prístupom.

Veríme, že preklad kníh akéhokoľvek rozsahu a žánru pre Vás viac nebude žiaden problém. Spoločnosť Aspena je tu totiž pre každého.

Foto: © [Igor Mojzes] / Dollar Photo Club