Prejavy cukrovky nemusia byť viditeľné

Cukrovka je metabolické ochorenie, ktoré vzniká ako následok poruchy tvorby a uvoľňovania inzulínu. Inzulín sa tvorí v podžalúdkovej žľaze a jeho hlavnou, ale nie jedinou úlohou, je regulovať hladinu cukru v krvi. Ide o tzv. glykémiu.

Príznaky cukrovky

Prejavy cukrovky sú rôzne. Medzi tie najčastejšie, ktoré ľudia trpiaci cukrovkou, pociťujú sú však:

  • Zvýšený smäd
  • Únava a slabosť
  • Rozmazané videnie
  • Zvýšená hladina cukru v krvi a pod.

Ľudia, ktorí chodia na lekárske prehliadky, majú ako najčastejší príznak cukrovky zvýšenú hladinu cukru v krvi zistenú vyšetrením vzorky krvi. Stáva sa však, že niektorí nemajú ani jeden z vyššie uvedených príznakov.

Hyperglykémia alebo hypoglykémia?

Hyperglykémia, čiže zvýšená hladina cukru v krvi, je hlavnou príčinou takýchto diabetických komplikácií. Hypoglykémia je zas jej pravý opak. Zatiaľ čo hypoglykémia ma prudký nástup, hyperglykémiu je ťažšie rozoznať a preto je dôležité ju predovšetkým nepodceňovať. Hyperglykémia môže byť spôsobená viacerými faktormi. Patria sem napríklad nadmerný stres, zníženie telesnej aktivity, zvýšením príliš veľkého množstva sacharidov, vynechaním plánovaných dávok inzulínu alebo ktorýmkoľvek bežným ochorením.

Dostať sa môžete až do stavu diabetickej ketoacidózy. Diabetická ketoacidóza je stav spôsobený podceňovaním a ignorovaním skorých príznakov hyperglykémie. Tento stav je spôsobený totálnym nedostatkom inzulínu. Aj ketoacidóza má rôzne typy príznakov. Medzi najčastejšie patria:

  • Acetónový dych
  • Suchý pocit v ústach
  • Nevoľnosti až bezvedomie

hyperglykemia-hypoglykemia-novonordisk.sk

Ako na ňu

Glykémiu je možné merať kedykoľvek počas dňa. Najvhodnejšie je to však 90 – 120 minút po jedle. Vyšetruje sa buď u lekára, alebo si vzorku krvi môže odobrať a odmerať pacient sám pomocou glukometra. Následne zistíme hodnotu glykémie a to, či je zvýšená alebo znížená nad danú normu.

V prvom rade si treba uvedomiť zásadnú vec, a to, že zle liečená cukrovka má za následok hyperglykémiu. Je preto dôležité, aby ste navštívili odborníka, ktorý vám pomôže zvládnuť cukrovku a takisto nad ňou získať kontrolu.

 

Zdroj foto: pat138241,freedigitalphotos.net