Osobný bankrot na Slovensku – čo obnáša?

365_sk_prvaoddlzovacia_sk_nahledovy

Ponuka pôžičiek sa neustále zvyšuje. Možnosť požičať si peniaze je stále jednoduchšia a rýchlejšia. Bohužiaľ, s týmito možnosťami ide ruka v ruke aj zvyšujúca sa miera zadlženia. Niekto svoje záväzky platí bez problémov, iní si nechajú svoje dlhy doslova prerásť cez hlavu. Ak sa to stalo i vám a teraz už len čakáte, kedy sa vám za dverami objaví exekútor, nezúfajte. Aj pre vás existuje efektívne riešenie. Nazýva sa osobný bankrot inak povedané oddlženie. Jeho podstatou je odpustenie dlhu. Znie to naozaj dobre, ale musíte splniť niekoľko podmienok:

  • V prvom rade musíte mať aspoň jeden z finančných záväzkov minimálne 30 dní po splatnosti
  • Musíte mať viac veriteľov (2-50)
  • Vaše dlhy musia byť vyššie ako hodnota vášho majetku
  • Váš majetok musí činiť minimálne 1660 eur
  • Musíte mať pravidelný príjem a zaplatiť odmenu vo výške 644 eur správcovi

Samotné oddlženie má dve fázy. V prvej sa speňaží majetok a splatí sa časť dlhu. To čo zostane, podlieha druhej fáze, čo je oddlžovacia fáza, ktorá trvá tri roky. V tej musí dlžník pravidelne splácať vo výške 70 % ročného príjmu. Po uplynutí tejto doby sú už dlhy nevymožiteľné a súd dlžníka oddlží. Po schválení samotného návrhu dôjde ku zastaveniu exekúcie a zvyšovaniu úrokov.

Možnosť oddlženia (osobného bankrotu) ponúka riešenie aj ľuďom, ktorí by svojimi príjmami celkovú výšku dlhu nikdy nesplatili.

365_sk_prvaoddlzovacia_sk_01

Ako prebieha oddlženie bod po bode?

  • Podanie návrhu na konkurz – v prvom rade je dôležité podať návrh na vyhlásenie konkurzu a návrhu na oddlženie. Musíte priložiť kompletnú dokumentáciu (záznam o vašich dlhoch, kompletný súpis vášho majetku).
  • Priebeh konkurzu – ak súd váš návrh uzná, rozhodne do 15 dní o začiatku konkurzu. Keď bude niečo chýbať, máte 10 dní na odstránenie nedostatkov. Ak nebudú odstránené, bude návrh zamietnutý. Začiatok konkurzného konania potom nastane po vydaní súdneho uznesenia a zverejnení v Obchodnom registri. Komunikáciu medzi dlžníkom a veriteľom spravuje správca, ktorého určil súd. Správca má za úlohu zistiť aj cenu majetku dlžníka a jeho speňaženie. Tieto finančné prostriedky sú určené na prvú fázu (veriteľom).
  • Skušobná doba – ak bude vaša žiadosť uznaná, súd stanoví trojročné skúšobné obdobie. Na konci každého roku musíte svojmu správcovi odovzdať financie, ktoré musia byť vo výške určenej súdom. Maximálne to môže byť čiastka 70 % z vášho celkového príjmu za uplynulý skušobný rok. Máte teda nárok len na minimálnu mzdu. Ak by váš príjem v danom roku klesol pod 331,94 eur, súd zruší skúšobné obdobie.
  • Koniec – potom, čo je konkurz ukončený, máte zo zákona právo domáhať sa na súde oddlženia a zbaviť sa svojich dlhov. V prípade, že boli splnené všetky predpísané podmienky, súd oddlženie povolí. Ak by niektorá podmienka splnená nebola, súd oddlženie nepovolí.

Nechajte riešenie na odborníkov

Oddlženie a všetky náležitosti okolo neho, nie sú vôbec jednoduché a stačí jedna chyba a celá snaha môže byť zbytočná. Pamätajte, že ide o veľa peňazí a váš kľudný život bez dlhov. Preto je ideálnym riešením obrátiť sa na odborníkov, ktorí vedia v týchto veciach chodiť a za svoju prácu ručia.

Na Slovensku ponúka svoje služby certifikovaných správcov dlhov spoločnosť Prvá oddlžovaciawww.prvaoddlzovacia.sk. Okrem pomoci s vyhlásením osobného bankrotu je Prvá oddlžovacia schopná pomôcť so záchranou vašej nehnuteľnosti pred exekútorom a prináša revolučnú službu Správa dlhov. Prevezmú za vás starosti s vašimi dlhmi, budú jednať s veriteľmi, vymáhacími spoločnosťami aj exekútormi a poskytnú vám právnu ochranu.

Neodkladajte riešenie svojich finančných starostí. Nechajte si poradiť, či je pre vás osobný bankrot vhodným riešením. Prípadne vám oddlžovací špecialisti nájdu iné vhodné riešenie.  Čo je veľkou výhodou? Za rady u nich neplatíte!

Viac informácií môžete získať na telefónnom čísle: +421 948 60 45 60.