Odovzdanie diplomovky a 4 najčastejšie omyly, ktoré ho sprevádzajú

38266945 - student after much study arrives at graduation

Poviete si: „Hurá, diplomovka odovzdaná! Konečne bude pokoj!“ Skutočne? Aby ste sa neradovali predčasne. Odovzdaním diplomovej práce totiž celý kolotoč vlastne iba začína. Navyše, ešte predtým, ako sa budete vytešovať zo skvelej diplomovky, prejdite si v hlave, či ste náhodou neurobili jeden zo 4 rozšírených omylov, ktorých sa dopúšťajú mnohí študenti. Zrejme pod vplyvom eufórie s ukončenia niekoľkomesačnej driny na diplomovej práci. Takže, pozor aj na toto…

  1. Neviditeľné gramatické chyby vo Vašej diplomovke

Snáď každý študent sa teší na deň s veľkým D, kedy konečne odovzdá svoju diplomovku. Keďže termíny diplomovej práce sú vopred jasne dané, prebieha to každý rok zhruba v rovnakom období a veľmi masovo. A napriek tomu sa stále dookola opakujú rovnaké chyby, ktorým sa dá celkom ľahko predísť.

Tak po prvé, aby ste sa hneď po odovzdaní diplomovky nedostali z obrovského nadšenia do depresie, pred tlačou a zviazaním si ju pozorne, najlepšie niekoľko ráz prečítajte. Pomôže, ak sa nájde aj niekto ďalší, kto bude ochotný prečítať si ju po Vás a ak to bude robiť skutočne pozorne, možno predídete zbytočným chybám vo Vašej práci. Zväčša ide síce iba o drobnosti, čiarky, bodky či menšie preklepy, avšak ani to nerobí v diplomovej práci dobrotu. Tu teda rozhodne platí, že aj desaťkrát čítaj, kým raz nenávratne odovzdáš.

  1. Chybné číslovanie strán či zoradenie zdrojov v záverečnej práci

Aby tých zistení v hodine dvanástej nebolo málo a Váš stres na maxime, zrazu zistíte, že tie strany sú akosi čudne očíslované. Buď ste začali nesprávnou stranou, prípadne ste očíslovali aj tie časti diplomovky, ktoré sa nečíslujú. Čo s tým? Keď je diplomovka odovzdaná, už asi nič. Predísť sa tomu dá jedine precíznou prácou ešte počas samotného písania práce a následnou dôslednou kontrolou. To, čo v počítači jednoducho zmažete a prepíšete, už totiž vo vytlačenej verzii Vašej diplomovky len tak nevygumujete.

Podobne je na tom mnoho študentov aj so zdrojmi. Neskoro si uvedomia, že ich nezoradili správne, t.j. v abecednom poradí a ich záverečná práca tým pádom celkom nespĺňa požadované parametre. V takom prípade už ostáva len dúfať, že komisia si bude všímať iné, podstatnejšie časti Vašej diplomovky a túto nezrovnalosť prehliadne.

  1. Panika z obhajoby diplomovky

Vaša diplomová práca je odovzdaná, Vy ste šťastím celí bez seba, keď tu zrazu, v istom nestráženom momente Vás zaplaví nevídaná panika. Dostanete strach z toho, že to všetko, čo ste v diplomovke popísali bude niekto skutočne čítať, ba čo viac, ešte to aj musíte pred tými ľuďmi obhajovať.

Toto vôbec nie je dobrý prístup. Uvedomte si, že ste pre to urobili všetko, čo bolo vo Vašich silách a ani Váš školiteľ by Vám predsa nedovolil odovzdať niečo, za čo by ste sa museli (Vy obaja) hanbiť. Vaša diplomovka je tak trochu aj jeho vizitka, hlavne je však o Vás a o téme, ktorú ste poctivo študovali, takže smelo do toho! Obhájite, len ostaňte pokojní!

  1. Maratón učenia diplomovkou len začína

Čo tiež zvykne nejedného študenta zaskočiť je fakt, že vypracovanie záverečnej práce, ani jej následné odovzdanie ešte nič neukončilo. Práve naopak, tým sa celý maratón učenia vlastne iba rozbieha. Ale to ste predsa vedeli, prinajmenšom tušili od samého začiatku, takže by Vás to nemalo prekvapiť. V poriadku, na chvíľku pauzy po odovzdaní záverečnej práce nárok máte, ale zasa to s tým oddychom príliš neprežeňte. Aby ste nevypadli zo študijného kolotoča. Sú pred Vami totiž ešte obhajoby diplomovky aj štátnice. A na to je dobré byť dobre pripravení.

Autorské právo: alphaspirit / 123RF Reklamní fotografie