Klady a zápory chemickej interupcie

Interupcia je v našich zemepisných šírkach stále tabulizovaným pojmom.Je to však mimoriadne citlivá téma, o ktorej by sa mala každá žena právo dozvedieť čo najviac.K interupcií môže ženu doviesť viac faktorov.Napríklad : znásilnenie, nedostatok peňazí, mladý vek matky alebo otca, nepripravenosť na povolanie matky, nie dobrá situácia s otcom dieťaťa , vývojové poruchy dieťaťa, strach že sa nedokážu o dieťa postarať , strach z budúcnosti.

Na Slovensku a v čechách sa v súčasnosti využívajú hlavne 2 základné formy interupcie.

  1. Klasická chirurgická interupcia
  2. Chemická interupcia (  miniinterupcia ) len za pomoci liekov.

interupcia

 

Často aj preto, že žena príde k tehotenstvu pri príležitostnom pohlavnom styku a tak zostáva na všetko sama.

Na Slovensku sa táto téma vôbec nerieši,výnimkou je cirkev ktorá však ženám toto rozhodnutie ešte viac sťažuje.Tá je názoru že žena nesmie podstúpiť interupciu aj v prípade že by to malo negatívny dopad na celý život matky a aj dieťaťa.Nedávnym príkladom je akcia „Pochod za život“ ,ktorá rozprúdila diskusiu na túto tému.Tento cirkevný názor však nieje správny, pretože žena má pravo rozhodnúť o svojom daľšom osude sama.Toto rozhodnutie však nieje ani zďaleka jednodúché,preto nieje dobré jednať impulzívne a všetko si riadne rozmyslieť.Je dobré,keď sa o tomto probléme pozhovára s priateľmi,rodinou či blízkymi,aby nebolo celé rozhodnutie len na  nej.Rozhodnúť sa predovšetkým musí  tak,aby svoje rozhodnutie nikdy neľutovala.Veľa žien si hovorí že takéto niečo by nikdy nepodstúpili, ale život prináša často neľahké situácie, pri ktorých nieje veľmi na výber. A preto mnohé z nich volia interupciu.

 

O potrate koluje veľa fám a nepresných informácií,preto je najlepšie sa o  tejto téme pozhovárať priamo z gynekológom.V prípade že sa žena či dievča rozhodne podstúpiť interupciu,v drvivej vätšine prípadou na slovensku gynekológovia volia klacickú formu potratu pomocou lyžice.Potrat sa vykonáva v nemocnici  pod dohľadom lekárou,ktorý si vyžaduje hospitalizáciu a jeho cena sa pohybuje od 400 eur viac.

Je tu však aj iné riešenie.

 

Chemická interrupcia. Potratové tabletky,ktorý sa vykonáva potrat len za pomoci liekov.Táto menej známa forma potratu sa využiva hlavne v západných krajinách a to  od roku 1988 ,keď firma ROUSSEL UNCLAF  vyvinula liek z laboratórnym označením RU-486,inak známym ako Mifepristone. Ten  funguje tak,že žene zablokuje produkciu hormónu progesterón,potrebného na vývin ďieťaťa.Tým spôsobuje ukončenie tehotenstva.Nato postačí iba jediná 200mg tabletka tohto lieku.

Je však potrebné plod dostať z maternice preč,k čomu slúži liek s názvom Misoprostol inak zvaným Cytotec ktorý vypudí plod z maternice preč,preto sa RU-486 ( Mifepristone) užíva iba v kombinácií z liekom Misoprostol.

Táto forma však zastáva veľa odporcov,práve pre jej prílišnú jednoduchosť.

Výhody chemického potartu sú :

  • Šetrnejší voči žene ako klasický potrat
  • Diskrétna forma
  • Nižšia cena
  • Žiadny vpliv na daľšiu reprodukciu ženy

 

Nevýhodou však je že žena si interupciu vykonáva defakto sama čo môže mať negatívny vlyv na jej psychiku.Tak či onak dúfajme že rozhodnutie každej ženy bolo samostatné, nevykonávané pod nátlakom či dokonca násilím.

 

Viac info na : http://www.tabletky-potrat.net/