Hľadáte nové obzory?

Podnikanie je činnosť náročná a vyžaduje neustále napredovanie. Rozvoj je teda dôležitý, no nie vždy jednoduchý. Prirodzene zvažujeme, ako a čo inovovať, aby sme zaujali nových zákazníkov a predbehli konkurenciu.

Všetky tieto a ostatné povinnosti nevyhnutné pre každého podnikateľa však sťažuje nielen samotný trh, ale aj štát. Neustále sa musíme vyrovnať s novými spoločnosťami, ktoré pre nás predstavujú nemalé riziko, no ešte viac zrejme aj Vás trápi neistá a meniaca sa legislatíva. Čas si teda do veľkej miery vyžiada aj preštudovanie nových zákonov, ktoré prichádzajú veľmi rýchlo a náhle sa aj menia, či neraz aj rovnako rýchlo zanikajú.

Toto je realita pre každého podnikateľa, no neraz najviac trápia vysoké sumy, ktoré treba odvádzať štátu. Konkurencia rastie veľmi rýchlo a nebezpečenstvo nehrozí len zo strany slovenských ale najmä zahraničných firiem. Problém teda môže nastať aj s Vaším predajom, no o to viac trápia práve spomínané výdavky.

Otvorenie trhu prinieslo väčšiu konkurenciu, no rovnako aj nové príležitosti aj pre našich podnikateľov. Firmu si tak môžete založiť aj v zahraničí a výber krajiny je len na Vás. Zväčša sa však rozhodnutie odvíja najmä od podmienok pre podnikateľov a výhod, ktoré konkrétna krajina ponúka. Aj takáto offshore firma môže byť Vaša, a pritom nemusíte ukončiť svoje pôsobenie na našom trhu.

Budete teda rovnako dbať o vybavenie prevádzky aj u nás, no ušetríte na nižších daniach a profitovať budete aj z ďalších výhod. Regálový systém pre svoj sklad nájdete na jungheinrich.sk.

 

FOTO: stockimages / freedigitalphotos.net