Digitálna infraštruktúra pre africké poľnohospodárstvo

Digitalizácia afrického poľnohospodárstva by mala pomôcť dosiahnuť ťažko pracujúcim poľnohospodárom určitý svetový štandard. Veterinárne diagnózy, výsadba plodín i virtuálne trhovisko, toto všetko by mal priniesť napríklad prístup na internet alebo špecializované aplikácie v smartphone.

African cattle farmer

Viac ako polovica nevyužitej ornej pôdy

Podľa prieskumov OSN je v Afrike nevyužitej viac ako 50% ornej pôdy sveta. Aby dokázali tunajší poľnohospodári uspokojiť rastúci dopyt, musia do roku 2050 zvýšiť produkciu o 70%. Africké farmy sa iba ťažko prispôsobujú modernej infraštruktúre, nestíhajú s technickým pokrokom, chýbajú im vhodné poľnohospodárske stroje, školenia, no najmä kapitál. Obhospodarované oblasti dokážu vyprodukovať iba jednu metrickú tomu na hektár, kým na rozvinutých trhoch je to sedem ton.

Investície do poľnohospodárskych podnikov v Afrike

Nárast africkej strednej triedy a pokles cien technológií otvára nové možnosti a privádza do Afriky investorov, ktorí sú ochotní podporiť poľnohospodárske podniky najchudobnejšieho kontinentu. V súčasnosti, keď populácia stále rastie a príležitosti sú obmedzené, je nutné, aby Afrika uvoľnila svoj potenciál ako celosvetová zásobáreň potravín. Za využívanie digitálnych systémov si poprední lídri účtujú symbolickú cenu. Napríklad spoločnosť Esoko stanovila poľnohospodárom 1 dolár mesačne za využívané služby, kým podniky zaplatia 3.000 až 20.000 dolárov ročne. Pre kenský dobytok poskytla nedávno spoločnosť Samsung aplikáciu iCow a online trhovisko M-Farm. S príchodom investorov prichádzajú aj žiadané náhradné diely a africké poľnohospodárstvo sa pomaly prebúdza k životu.

Aké sú prognózy?

Odborní konzultanti predpokladajú, že do roku 2025 bude mať polovica africkej populácie prístup na internet a na kontinente sa objaví asi 360 miliónov chytrých telefónov. Internetová technológia by mala zvýšiť ročnú produktivitu v africkom poľnohospodárstve o 3000000000 dolárov ročne. Paradoxom zostáva, že ľudia, ktorí nemajú prístup k tečúcej vode a elektrine, majú telefón. Ten im má však poskytnúť obrovskú príležitosť vlastného rozvoja. Vyvinutá bola tiež aplikácia VetAfrica, ktorá pomôže poľnohospodárom poskytnúť chovným zvieratám veterinárnu pomoc. Prvoradé pre mladých farmárov v Afrike je však sprístupnenie úverov. Nigérijská firma Doré Partners a jej zakladateľka pomáhajú v boji proti suchu, no taktiež podporujú poľnohospodárov dodávkou hnojív, osív i technológií. Mnohí poľnohospodári napríklad nevedia, čo je to elektrocentrála, nehovoriac už o zložitejších zariadeniach. Poľnohospodári budú splácať investície, keď sa začnú zvyšovať ich zisky.

Zvýšenie úrovne poľnohospodárstva v Afrike by mohlo priniesť dosiaľ zle organizovaným a izolovaným ľuďom vo vidieckych oblastiach prezentáciu na svetovom trhu. Dôraz sa bude klásť aj na vzdelávanie, úpravu ciest a celkové pozdvihnutie povedomia.

Zdroj: modernfarmer.com, reuters.com

Foto: © [Sylvie Bouchard] / Dollar Photo Club