Certifikáty a ocenenia – ako využiť ich potenciál.

Stále viac podnikateľov sa stretáva s ponukami účasti na rôznych projektoch v oblasti PR. K ním určite patria aj certifikáty a ocenenia, ktoré keď sú dobre využité, môžu prinášať neporovnateľne väčší prospech, než bola ich cena.

Najdôležitejšou vecou je v týchto prípadoch využitie možností, ktoré nám tento produkt ponúka. Treba zaujať čo najviac ľudí. Musíme si uvedomiť, že všetky tieto ocenenia, získané vďaka väčšiemu alebo menšiemu úsilie, majú za úlohu predovšetkým vybudovať trvalý vzťah podnikateľ – zákazník. Pre tento vzťah je dôležitá prezentácia ocenenia už pri prvom kontakte so zákazníkom. Väčšinou je to prezentácia v sídle spoločnosti, v mieste, kde dochádza k tomuto kontaktu, ako napríklad kancelária, predajné miesto. Musíme ho prezentovať na dobrom mieste, viditeľnom priamo od vchodu. Dobrým nápadom je tiež umiestniť ho na mieste, ktoré si zákazník prezerá vo svojom voľnom čase, ideálna je napríklad čakáreň u lekára.

Ak získané ocenenie poskytuje ešte ďalšie reklamné materiály, použite ich tiež, ak nie, môžete požiadať o reklamné materiály v elektronickej podobe a následne ich vytlačiť. Týmto spôsobom si môžete pripraviť napríklad nálepky na firemné autá.

Keď vezmeme do úvahy dnešnú módu internetu a množstvo zákazníkov, ktorí týmto spôsobom získavajú informácie o firme, určite sa nám javí ako podstatné dobrá prezentácia získaného ocenenia v elektronickej podobe. Časť projektov, ako je napríklad certifikát „Dôveryhodná firma“, poskytuje možnosť internetovej prezentácie celkovej ponuky ocenenej firmy na svojich stránkach, čo okrem elektronického potvrdenia pravdivosti ocenenia dáva ďalšiu možnosť prezentácie firmy v inej lokalite.

Môžete tiež umiestniť logo projektu na firemných faktúrach. Logo projektu je väčšinou poskytované firmou, ktorá vydala certifikát buď na internetových stránkach, alebo poskytované priamo na žiadosť účastníka emailom.

Je v záujme firmy čo najviac propagovať získanie certifikátu pred potenciálnymi zákazníkmi. Ak firma využije možnosti, ktoré dáva tento typ ocenenia, určite to bude pre ňu prospešné.