Ako ušetriť pri zakladaní s.r.o.?

Ak si chcete založiť s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným, pripravte si plnú peňaženku. Budete totiž musieť zaplatiť množstvo poplatkov, ktoré sumu za založenie s.r.o. môžu vymrštiť naozaj vysoko. Existuje však možnosť, ako ušetriť…

business partners

Čo musíte zaplatiť?

Zoznam poplatkov spojených so založením s.r.o. je naozaj pestrý. Začína už pri voľbe predmetov podnikania. Založenie s.r.o. si totiž vyžaduje výber hlavného predmetu činnosti. K nemu je vhodné vybrať si tiež pridružené predmety činnosti, ktoré s tým hlavným súvisia. Je tomu tak preto, aby ste pri výkone svojej práce neboli limitovaný. Čo ak sa pri predaji produktov rozhodnete, že si svojpomocne založíte e-shop? Ak budete mať okrem „nákupu tovaru za účelom ich konečného predaja spotrebiteľom“ zaregistrované i marketingové a propagačné činnosti, máte vyhraté! Pozorne si teda prejdite zoznam voľných, viazaných i remeselných živností a vyberte si všetky, ktoré by ste v budúcnosti mohli potrebovať alebo sa možno rozhodli vykonávať. Za každú voľnú živnosť je potrebné uhradiť poplatok vo výške 5€ a za každú zvolenú remeselnú alebo viazanú živnosť zaplatíte 15€.

Ďalšie nutné výdavky budete mať pri overovaní podpisov. Tie musia byť overené na spoločenskej zmluve a tiež na návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Poplatky za overenie každého podpisu sú rôzne. Na matrike zaplatíte cca 1,50€ za každý podpis, no u notára môžu byť tieto náklady vyššie. Avšak najnákladnejší je súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra. Ten je vysoký až 331,50€. Naozaj nemalé peniaze! Chcete ušetriť?

Ako sa dá ušetriť pri zakladaní s.r.o.?

Ak sa obrátite na profesionálov z sroportal.sk, ktorí disponujú zaručeným elektronickým podpisom, s.r.o. si môžete založiť v cene už do 300€! Ako je to možné? Vďaka elektronickému podpisu sa totiž všetky poplatky výrazne znižujú. A navyše, ušetríte množstvo času, ktorý by ste pri zakladaní s.r.o. museli investovať do rôznych „vybavovačiek a úradovačiek“. Obrátiť sa na nich môžete aj v prípade zmeny s.r.o., či v prípade akýchkoľvek otázok, ktoré Vás na ceste za vlastnou obchodnou spoločnosťou postretnú.

FOTO:  © .shock / Dollar Photo Club